Trainingsacteren

Waarom een trainingsacteur inzetten?

Als trainingsacteur observeer ik mijn eigen gedrag én tegelijkertijd dat van de deelnemer. Voor een deelnemer is dit veel moeilijker! Zij zijn vooral bezig met het zo goed mogelijk spelen van de rol die ze hebben gekregen. Hier gaan zij vaak zo in op dat ze vrijwel geen oog hebben voor het gedrag van de ander en veranderingen veelal niet eens opmerken.
Ik kan precies daar sturen in het gesprek waar nodig en de leermomenten naar boven halen. Deelnemers hebben deze ervaring niet en gaan zo op in het spelen van de rol, dat ze na afloop vaak niet in staat zijn om gerichte feedback te geven.
Als trainingsacteur sluit ik mijn feedback aan bij de leerdoelen van de training. Een deelnemer kan dit niet. Hij is zelf deelnemer en is dus niet bekend met de leerdoelen van de training.

6 goede redenen om mij in te zetten als trainingsacteur:

1. Realistisch spel
Als trainingsacteur ben ik in staat om geloofwaardig verschillende soorten gedrag neer te zetten.
2. Interactief
Mijn gedrag is beïnvloedbaar. Ik reageer op het gedrag van de deelnemer. Hierdoor ervaart de deelnemer direct het effect van zijn eigen gedrag.
3. Gedrag afgestemd op de deelnemer
Als trainingsacteur lever ik maatwerk en laat bij ieder rollenspel gedrag zien dat past bij de deelnemer die ik tegenover mij heb.
4. Effectieve feedback
Ik ben gewend om tijdens het acteren tegelijkertijd ook te observeren. Hierdoor ben ik in staat om na afloop constructieve feedback te geven.
5. Bekend met de trainingsmethodiek
Als trainingsacteur weet ik precies wat het leerdoel van een training is. Ik sluit mijn feedback aan bij de leerdoelen van de training.
6. Werkvormen
Desgewenst kan ik advies geven aan de trainer over diverse werkvormen en energizers