Trainingen

Onderstaande trainingen zijn voorbeelden. De trainingen worden altijd geheel afgestemd op jouw wensen en doelen.

Trainingen

Effectief communiceren
Tijdens de training effectief communiceren oefen je vaardigheden als zelfbewust overkomen, actief luisteren, samenvatten en doorvragen, inlevingsvermogen, kort en duidelijk formuleren, feedback geven en ontvangen en de kracht van non-verbale communicatie. Aan de hand van eigen cases oefenen we gesprekssituaties en leggen dit vast op camera. We kijken dit samen terug en analyseren het op inhoud, houding en gedrag. Je verbetert je communicatietechnieken waardoor je duidelijker overkomt, en beter aansluiting weet te vinden bij je gesprekspartner en hierdoor gemakkelijker je doel bereikt in verschillende situaties.

Assertiviteit
Tijdens de training verwerf je kennis over wat assertief gedrag is en leer je vaardigheden die je nodig hebt om de interactie met je gesprekspartner te begrijpen en effectief te beïnvloeden. Assertief communiceren is vooral een kwestie van doen en zien wat het effect is van jouw gedrag op de ander. In diverse oefeningen leer je grenzen stellen, omgaan met spanning en blokkerende gedachten en effectieve feedback geven. Lastige situaties bekijk je hierdoor met andere ogen en zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit.

Omgaan met weerstand
In de training werken we met het interactiemodel ‘de Roos van Leary’. Hiermee verwerf je inzicht in je eigen gedrag en leer je vaardigheden die je nodig hebt om de interactie met je gesprekspartner te begrijpen en effectief te beïnvloeden. We oefenen met gesprekstechnieken om conflicten op te lossen aan de hand van eigen cases. De training is niet alleen gericht op de weerstand van de ander maar ook op de weerstand en bijkomende spanning bij jezelf.

Slechtnieuwsgesprekken
Veel liever brengen we goed nieuws dan slecht nieuws. Wat moet je zeggen? Op welk moment? Hoe bereik ik een ‘zachte landing’? Is dat überhaupt mogelijk of wenselijk? Het is zaak om als brenger van het slechte nieuws ruimte te bieden aan de ontvanger om boos en/of teleurgesteld te zijn. Als de ontvanger zeer geëmotioneerd raakt, heb je het gevoel dat verder praten eigenlijk geen zin heeft. Toch moet het gesprek tot iets leiden maar hoe pak je dit aan?
Tijdens de training behandelen we de theorie die nodig is voor het houden van een slechtnieuwsgesprek. Daarnaast gaan we vooral veel oefenen aan de hand van praktijksituaties.

Presenteren voor een groep
Er zijn drie aspecten die we hebben als we ontspannen zijn, maar verliezen als het spannend wordt: overwicht, doelgerichtheid en autonomie. Waar het dus om gaat is ontspannen overkomen in een spannende situatie. Dat is te leren! Er wordt veelvuldig geoefend, we maken video-opnames en voorzien deze van feedback. Na elke oefening zie je verbetering in je eigen presentatie. Daarnaast leer je waar een presentatie aan moet voldoen om impact te genereren en hoe je je authenticiteit kunt gebruiken om de aandacht van het publiek te krijgen en vast te houden.

Ook voor groepstrainingen kun je bij mij terecht. Ik beschik over een netwerk van trainers en coaches zodat – indien nodig – specialisten op verschillende vakgebieden ingezet kunnen worden.