Home

“The only source of knowledge is experience”
Albert Einstein
Albert Einstein wist het al lang, de enige bron van kennis is ervaring, oftewel, leren door ervaren. En dat is nu precies wat ik als trainingsacteur doe. De deelnemer laten ervaren wat zijn gedrag, zowel verbaal als non-verbaal bij de ander oproept. Zo leert de deelnemer of zijn manier van communiceren effectief is en krijgt hij de mogelijkheid om een bepaald gedrag uit te proberen en eventueel bij te stellen of te perfectioneren.

Mijn specialisaties
Ik heb ruime ervaring in trainingen op het gebied van effectief communiceren (verbaal en non-verbaal), persoonlijk leiderschap, presenteren, media en woordvoering en crisismanagement. Ik werk voor zowel commerciële bedrijven als voor organisaties in de non-profit sector.

Interactief spel
Als trainingsacteur speel ik naturel, ik zet geen ‘typetje’ neer maar iemand die je in je werksituatie echt zou kunnen tegenkomen. Mijn spel is beïnvloedbaar aangezien ik reageer op het gedrag van de deelnemer.

Effectieve Feedback

In mijn feedback geef ik aan wat het effect van het gedrag van de deelnemer op mij is geweest. Ik ga hierbij uit van de 3 G’s: gedrag, gevoel gevolg. Welk gevoel gaf de deelnemer mij, door welk gedrag kwam dat en wat is hiervan het gevolg. Mijn feedback is altijd opbouwend en respectvol zodat de deelnemer een positief gevoel overhoudt aan de training en gemotiveerd raakt dit in praktijk te brengen.

Ontspannen sfeer
Ik creëer een ontspannen sfeer waarin veilig geoefend kan worden zodat de deelnemer durft te experimenteren met nieuw gedrag en niet bang is om veroordeeld te worden. Pas dan kan hij zelf bepalen of en wat hij gaat veranderen in zijn houding of gedrag.

Afstemming met de trainer
Een goede voorbereiding van de training is een voorwaarde voor een optimaal leerresultaat. Daarom spreek ik met de trainer in ieder geval de volgende zaken door:
* Wat is het leerdoel van de training voor de deelnemer
* Welk model, werkvorm en casuïstiek wordt gebruikt
* Wat is de samenstelling en het niveau van de groep
* Wat wordt er van mij verwacht qua feedback

 

Recente berichten